test
La Timba de Santa Bàrbara

Una santa en una timba

Una santa en una timba

Desde el proyecto de la Timba estudiamos el interesante complejo arqueológico situado en la Timba de Santa Bárbara. Ya solamente la toponimia de este accidente geográfico nos indica su gran importancia. Santa Bárbara fue una mártir cristiana del siglo III…

Ceràmica a la Timba

Ceràmica a la Timba

A partir de l’estudi dels milers de fragments ceràmics trobats en aquestes dues excavacions a la Timba, concretament a la zona del Planot de la Timba, podem afirmar que ens trobem davant d’un assentament que presenta una fase clara entre…

Vols col·laborar per descobrir les arrels de l’Arboç?

Vols col·laborar per descobrir les arrels de l’Arboç?

Un bateig en l’arqueologia? Vols conèixer les tècniques d’excavació? Ajudar a l’equip d’arqueologia que recerca a la Timba de Sta. Bàrbara? Ara ho pots fer realitat durant els matins dels dies 12, 13, 14 i 15 de setembre. Disposem de…

Inici de les excavacions arqueològiques a la Timba sector l’Arboç

Inici de les excavacions arqueològiques a la Timba sector l’Arboç

El proper mes de setembre, entre els dies 4 i 16, tindrà lloc la primera campanya d’excavacions arqueològiques a la Timba de Sta. Bàrbara a la banda municipal de l’Arboç. La Timba de Santa Barbara forma part del projecte de…