Membres de la Junta

President: Narcís Arnau

Vice-presidenta: Rosa Espígol

Secretària: Encarna Güell

Tresorer: Joan Sau

Direcció Musical: Rosaura Garcia

Vocals:   

Alfons Xiberta

Carme Garcia

Isabel Pasqual

Montserrat Bosch