Epicur i la justícia

General  Tagged , 2 Comments »

Podeu fer una proposta artística sobre el concepte de justícia d’Epicur? Quines diferències destacaries entre Epicur i Plató vers la justícia?

Share

Epicur i l’amistat

General  Tagged No Comments »

Com representaríeu el concepte d’amistat per Epicur? Podeu remarcar les semblances i diferències entre Epicur i la proposta de Sòcrates i Plató?

Share

Epicur i l’apatheia

General  Tagged 2 Comments »

Faríeu un cartell on les idees de la imatge quedessin del tot citades? Quins sentiments us desperta?

Share

Epicur, un estil de vida

General  Tagged 12 Comments »

Podeu explicitar casos concrets de la lluita contra la por per deixar de ser vulnerables segons la filosofia d’Epicur? Us atreviríeu a fer un llistat de possibles vulnerabilitats?

Share

Epicur, concepte de filosofia

General  Tagged 5 Comments »

Podeu afegir algun mural que es relacioni amb la imatge anterior? Quin comentari hi afegiríeu?

Share

© 2018 Cuiner de camins.
WordPress Theme & Icons by N.Design Studio.   Hosted by BlogsCat
Entries RSS Comments RSS Entra