John Stuart Mill, “Sobre la llibertat”

General  Tagged 18 Comments »

Us proposo compartir plegats uns murals sobre el capítol IV del llibre Sobre la llibertatde John Stuart Mill.

Us demano que entreu a la vostra opció i que alhora deixeu per escrit un comentari de la vostra aportació a nivell textual.

Gràcies per la vostra participació.

OPCIÓ A

OPCIÓ B

OPCIÓ C

Share

Guia de lectura de John Locke

General  Tagged 12 Comments »

Podeu fer un vídeo fent ús dels apartats entre parèntesi relacionant l’epistemologia i la política de John Locke?

Si ho creieu oportú podeu fer un repàs general a través del qüestionari.

ASSAIG SOBRE L’ENTENIMENT HUMÀ DE JOHN LOCKE

Llibre I
Capítol II
No hi ha principis innats en la ment

(7) El millor argument és l’assentiment general

(6) Quina és l’opinió més comunament acceptada per defensar l’existència d’idees innates a la ment? Posa un exemple de principi especulatiu (teòric) i un de pràctic (moral).

 (5) L’assentiment universal no prova res d’innat

Quin és l’inconvenient d’aquest argument?

«El que és és» i «és impossible que una mateixa cosa sigui i no sigui»: dues proposicions universalment admeses

(4) Què proven, segons Locke, els nens i els idiotes?

(3) Llibre II Capítol VIII

Algunes consideracions més sobre les idees simples

Defineix: idea i qualitat?

Explica la diferència entre les “qualitats primàries” i les “qualitats secundàries”? Quins exemples posa Locke ? De qui recull Locke aquesta distinció?

Explica l’exemple de les idees que pot causar en nosaltres una “viola boscana”.

(2) Llibre IV Capítol II
Graus de coneixement

Quina resposta dóna Locke a l’argument cartesià del somni?

(1) Capítol IV
De la realitat del nostre coneixement

Quin tipus de coneixement és el coneixement matemàtic? Què vol dir que no només és un coneixement cert, sinó també real malgrat ser un coneixement que es refereix només a propietats de les nostres idees i no a entitats reals?

SEGON TRACTAT SOBRE EL GOVERN CIVIL DE JOHN LOCKE

(1) Capítol I

[Definició del poder polític]

Quina definició dóna Locke del poder polític?

(2) Capítol II
De l’estat de natura

Per què diu que és necessari el concepte d’estat de natura? 4. Indica tres característiques de l’estat de natura segons Locke.

(3) Capítol III
De l’estat de guerra

Per què és lícit matar un lladre fins i tot fora de l’estat de natura? Explica què vol il.lustrar l’exemple del lladre.

(4) Capítol VIII
De l’inici de les societats polítiques

La teoria del contracte social de Locke es proposa dues coses, d’una banda vol explicar l’origen de l’estat, i de l’altra, vol aportar una justificació o legitimació del seu poder.

De quina manera explica l’origen del poder polític?

De quina manera justifica l’obediència al poder polític?

(5) [A la primera objecció: no hi ha exemples en la història]

Paràgrafs 101-104
Indica dos o tres exemples històrics que aporta Locke en contra d’aquesta primera objecció.

(6) [A la segona objecció: no hi ha llibertat per fer un pacte]

Paràgrafs 113-117
Explica com replica Locke aquesta segona objecció.

Distingeix entre consentiment exprés i consentiment tàcit.

(7) Capítol XIX
De la dissolució del govern [Dissolució del govern: primera manera]

Quina és la primera causa interna de dissolució dels governs?

Posa en relació les idees de Locke amb el concepte de liberalisme. Per què és pot dir que Locke és el pare del liberalisme polític?

Et sembla que els arguments i idees de Locke podrien servir per explicar l’actual desafecció dels ciutadans, i en especial dels joves, envers la política i la crisi de legitimitat de les democràcies d’avui?

Share

Fem un esquema amb Descartes (III)

General  Tagged 4 Comments »

Escolliu un dels apartats següents i realitzeu un esquema amb l’eina Gliffy on es vegi tant els que Descartes deia com els comentaris que hi veieu que considereu interessants i oportuns.

Apartats continguts a:

http://mramon.blog.cat/page/3/?s=Descartes

Share

Fem un esquema amb Descartes (II)

General  Tagged 21 Comments »

Escolliu un dels apartats següents i realitzeu un esquema amb l’eina Gliffy on es vegi tant els que Descartes deia com els comentaris que hi veieu que considereu interessants i oportuns.

Apartats continguts a:

http://mramon.blog.cat/page/2/?s=Descartes

Share

Fem un esquema amb Descartes (I)

General  Tagged 21 Comments »

Escolliu un dels apartats següents i realitzeu un esquema amb l’eina Gliffy on es vegi tant els que Descartes deia com els comentaris que hi veieu que considereu interessants i oportuns.

Apartats continguts a:

http://mramon.blog.cat/page/1/?s=Descartes

 

Share

Epicur i la justícia

General  Tagged , 2 Comments »

  • Podeu fer una proposta artística sobre el concepte de justícia d’Epicur?
  • Quines diferències destacaries entre Epicur i Plató vers la justícia?
Share

Epicur i l’amistat

General  Tagged No Comments »

  • Com representaríeu el concepte d’amistat per Epicur?
  • Podeu remarcar les semblances i diferències entre Epicur i la proposta de Sòcrates i Plató?
Share

Epicur i l’apatheia

General  Tagged 2 Comments »

  • Faríeu un cartell on les idees de la imatge quedessin del tot citades?
  • Quins sentiments us desperta?
Share

Epicur, un estil de vida

General  Tagged 12 Comments »

  • Podeu explicitar casos concrets de la lluita contra la por per deixar de ser vulnerables segons la filosofia d’Epicur?
  • Us atreviríeu a fer un llistat de possibles vulnerabilitats?
Share

Epicur, concepte de filosofia

General  Tagged 5 Comments »

  • Podeu afegir algun mural que es relacioni amb la imatge anterior?
  • Quin comentari hi afegiríeu?
Share

© 2017 Cuiner de camins.
WordPress Theme & Icons by N.Design Studio.   Hosted by BlogsCat
Entries RSS Comments RSS Entra