• Com representaríeu el concepte d’amistat per Epicur?
  • Podeu remarcar les semblances i diferències entre Epicur i la proposta de Sòcrates i Plató?
Share