CAN L’ILLA. CASTELLAR DEL VALLÈS

La masia de l’Illa, que retratava l’ Antoni Gallardo i Garriga (Barcelona, 1889-1942), entre 1912 i 1929, en la fugaç passada que feien pel terme de Sant Esteve de Castellar , els amics  de l’Estudi de la Masia Catalana, que compto s’aturaven únicament per emplenar el dipòsit  a l’estació de servei Truyols;     presenta unes característiques arquitectòniques marcades per la irregularitat dels seus cossos juxtaposats i que dóna com a resultat una tipologia atípica, quedant al marge de les característiques estructurals dels grups englobats en la denominació de “masies clàssiques” i les seves subdivisions.

Patrimoni Gencat ens explica que el cos principal de l’estructura inicial presenta una teulada d’escàs ràfec, a dos desnivells i a un sol aiguavés, amb carener perpendicular a la façana, finestres emmarcades en la primera i segona planta. Totes les obertures presenten dintell.

A la part corresponent a la crugia dreta s’ha afegit un altre cos al que s’accedeix per l’interior de la vivenda i, ensems un altre cos, de mides més reduïdes, s’adossa al cos afegit, formant un conjunt volumètric de difícil catalogació i que dóna fe d’un creixement prou complex que fou adaptat a les necessitats del moment i a les dificultats del terreny. Això confirma que la masia no roman sempre com un únic edifici aïllat, sinó que sovint és fàcil veure-la rodejada d’una sèrie de construccions de major o menor importància i que són aptes per les diferents funcions agrícoles o ramaderes, essent lo més freqüent que tals annexos sorgeixin paulatinament a mida que les necessitats augmentin, resultant sovint construccions que, partint d’una tipologia clàssica, arribin a formar-ne una amalgama de cossos juxtaposats de gran complexitat que caurien en la denominació de “masies atípiques”.

Fotografia de Lourdes Figueras Borrull.

http://mdc.cbuc.cat/cdm/search/collection/afcecemc/searchterm/cASTELLAR%20DEL%20VALL%C3%88S/order/title

Una masia més per assolir el Catàleg de Masies de Castellar del Vallès

http://www.castellarvalles.cat/26440/descriptiu/-256/

A Catalunya la cultura és un bé tant preuat que no es pot deixar només en mans de l’administració, oi?.

You may also like...

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *