Daily Archive: març 26, 2020

0

Santoral catòlic, apostòlic i romà. 27.03.2020

27 març » Sant Alexandre , soldat i màrtir 27 març » Sant Amfiloqui , màrtir 27 març » Santa Augusta , verge i màrtir 27 març » Sant Crònides , màrtir 27 març...