SI ELS SEUS LUXES SÓN LES NOSTRES MISÈRIES, ENS NEGUEM A PRODUIR-LOS

Filed under: Anarcosindicalismo,Autodefensa,laboral — cntaitmarinaalta at 2:05 pm on dissabte, juny 13, 2020

Si els seus luxes són la nostra misèria, ens neguem a produir-los.

(en castellano más abajo)

https://levantecntait.wordpress.com/

https://www.cnt-ait.org/

 

En els últims mesos hem assistit a un espectacle dantesc: la privatització ens ha mostrat les vergonyes d’un sistema que prima el benefici de les empreses sobre les persones. ¿Resultat? Milers de morts, com no, concentrades en barris obrers, personal sanitari, de cures, de neteja, de transport, de serveis i població geriàtrica. Precisament, la població més indefensa i endèmicament immersa en la precarietat i l’exclusió.

Vivim temps incerts; un petit virus ha vingut a evidenciar el que ja sabíem: som carnassa per al capitalisme salvatge. Un cop més, serem sacrificats en la defensa dels privilegis d’uns pocs i dels seus beneficis de mercat.

Les seues receptes per a la cura tornen a ser les de sempre: Milions d’acomiadaments, retrocés alarmant en llibertats i drets, més precarietat, ajudes a la banca i les empreses mentre la classe treballadora mor en els seus talls o en la solitud i l’abandonament d’un hospital de campanya. Per no parlar dels que moren a casa esperant una ajuda que mai arriba als barris dels ravals urbans.

L’Estat i Capital han anat retallant drets laborals que havíem aconseguit amb anterioritat, i ens temem que amb l’excusa de l’epidèmia que estem vivint, polítics i empresaris vulguen estrènyer encara més, si cap, la soga que ells ens posen al coll, per tal de poder seguir esprement i explotant cada dia més.

 

NO HO PERMETREM! ÉS HORA DE RECLAMAR EL QUE ÉS NOSTRE.

 

No pagarem aquesta crisi perquè es fa en vides humanes i ja hem pagat massa.

Si els seus beneficis són privats per què sempre ens toca socialitzar les pèrdues?

El nivell d’atur existent, i el que segurament s’acosta sinó hi posem remei, ens ha d’obligar a plantejar-nos que eixida volem: incrementar encara més els nivells d’explotació, malbaratament i contaminació en aquesta absurda cursa pel creixement infinit en un planeta de recursos limitats ; o per contra, un repartiment just i racional de la riquesa.

Per acabar amb l’atur no pot mantenir-se una jornada laboral de 40 hores de fa més d’un segle. La productivitat, tecnologia i automatització d’avui en dia no té res a veure amb la de llavors. I es tradueix en un continu estalvi de les empreses en mà d’obra. Tots aquests beneficis se’ls queden els capitalistes. És hora ja que una part dels avantatges dels avenços tecnològics en les empreses vagen a la classe treballadora que tot ho produeix.

Per això, per acabar amb el nivell d’atur, és vital la reducció de la jornada laboral sense reducció salarial (repartiment de la feina i de la riquesa), l’abolició de l’hores extra i la jubilació als 55 anys, perquè puga treballar la gran quantitat de joves en atur.

I a l’igual que la conquesta de la jornada de 40 hores fa més d’un segle, mitjançant la vaga de la Canadenca, no ens van a concedir res sense lluita. Pel que fa necessària una vaga general indefinida.

 

SI ELS SEUS LUXES SÓN LA NOSTRA MISÈRIA ENS NEGUEM A PRODUIR-LOS.

 

Els nostres governants s’han dedicat a espoliar la sanitat pública, deixant-la en un estat deplorable, privatitzant i despullant-la de tots els recursos.

Les seues polítiques anti-obreres ens han deixat en la més absoluta pobresa. Ja ho estem veient: les diferències entre explotats i explotadors es fan ara més palpables per al poble; milers de persones hui no tindran amb què omplir la nevera.

Els dirigents coneixen en què va a derivar aquesta situació, per això treuen a passejar a les seues forces repressores, que com bèsties aprofiten qualsevol situació per multar, intimidar, detenir i colpejar a la classe treballadora.

Vivim un moment històric, o apuntalem els nostres drets i obtenim noves conquestes que beneficien a la nostra classe, o ens sumim en el terror patronal i estatal.

  • REDUCCIÓ DE LA JORNADA LABORAL A 25 HORES.
  • ABOLICIÓ DE LES HORES EXTRA.
  • JUBILACIÓ ALS 55 ANYS.

 

REPARTIMENT DEL TREBALL I DE LA RIQUESA.

VAGA GENERAL I INDEFINIDA!!!

 

Si sus lujos son nuestra miseria, nos negamos a producirlos

 

 

En los últimos meses hemos asistido a un espectáculo dantesco: la privatización nos ha mostrado las vergüenzas de un sistema que prima el beneficio de las empresas sobre las personas. ¿Resultado? Millares de muertes, como no, concentradas en barrios obreros, personal sanitario, de cuidados, de limpieza, de transporte, de servicios y población geriátrica. Precisamente, la población más indefensa y endémicamente inmersa en la precariedad y la exclusión.

Vivimos tiempos inciertos; un pequeño virus ha venido a evidenciar lo que ya sabíamos: somos carnaza para el capitalismo salvaje. Una vez más, seremos sacrificados en la defensa de los privilegios de unos pocos y de sus beneficios de mercado.

Sus recetas para la cura vuelven a ser las de siempre: Millones de despidos, retroceso alarmante en libertades y derechos, más precariedad, ayudas a la banca y las empresas mientras la clase trabajadora muere en sus tajos o en la soledad y el abandono de un hospital de campaña. Por no hablar de quienes mueren en sus casas esperando una ayuda que nunca llega a los barrios del arrabal urbano.

El Estado y Capital han ido recortando derechos laborales que habíamos conseguido con anterioridad, y nos tememos que con la excusa de la epidemia que estamos viviendo, políticos y empresarios quieran apretarnos aún más, si cabe, la soga que ellos nos ponen en el cuello, con el fin de poder seguir exprimiendo y explotándonos cada día más.

¡NO LO PERMITIREMOS! ES HORA DE RECLAMAR LO QUE ES NUESTRO.

No pagaremos esta crisis porque se hace en vidas humanas y ya hemos pagado demasiadas. Si sus beneficios son privados ¿por qué siempre nos toca socializar sus pérdidas?

El nivel de desempleo existente, y el que seguramente se avecina sino lo remediamos, nos debe obligar a plantearnos que salida queremos: incrementar todavía más los niveles de explotación, despilfarro y contaminación en esta absurda carrera por el crecimiento infinito en un planeta de recursos limitados; o por el contrario, un reparto justo y racional de la riqueza.

REPORT THIS AD

Para acabar con el paro no puede mantenerse una jornada laboral de 40 horas de hace más de un siglo. La productividad, tecnología y automatización de hoy en día nada tiene que ver con la de entonces. Y se traduce en un continuo ahorro de las empresas en mano de obra. Todos esos beneficios se los quedan los capitalistas. Es hora ya de que una parte de las ventajas de los avances tecnológicos en las empresas vayan a la clase trabajadora que todo lo produce.

Por ello, para terminar con el nivel de paro, es vital la reducción de la jornada laboral sin reducción salarial (reparto del trabajo y de la riqueza), la abolición de la horas extra y la jubilación a los 55 años, para que pueda trabajar la gran
cantidad de jóvenes en desempleo. Y al igual que la conquista de la jornada de 40 horas hace más de un siglo, mediante la huelga de la Canadiense, no nos van a conceder nada sin lucha.

Por lo que se hace necesaria una huelga general indefinida.

SI SUS LUJOS SON NUESTRA MISERIA NOS NEGAMOS A PRODUCIRLOS.

Nuestros gobernantes se han dedicado a expoliar la sanidad pública, dejándola en un estado deplorable, privatizando y despojándola de todos los recursos.

Sus políticas anti-obreras nos han dejado en la más absoluta pobreza. Ya lo estamos viendo: las diferencias entre explotados y explotadores se hacen ahora más palpables para el pueblo; miles de personas hoy no tendrán con que llenar la nevera.

Los dirigentes conocen en que va a derivar esta situación, por ello sacan a pasear a sus fuerzas represoras, que como bestias aprovechan cualquier situación para multar, intimidar, detener y golpear a la clase trabajadora.

Vivimos un momento histórico, o apuntalamos nuestros derechos y obtenemos nuevas conquistas que beneficien a nuestra clase, o nos sumimos en el terror patronal y estatal.

  • REDUCCIÓN DE LA JORNADA LABORAL A 25 HORAS.
    ● ABOLICIÓN DE LA HORAS EXTRA.
    ● JUBILACIÓN A LOS 55 AÑOS.
    REPARTO DEL TRABAJO Y DE LA RIQUEZA.

¡HUELGA GENERAL E INDEFINIDA!

CNT AIT Regional de LevanteNo Comments »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a comment

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>