EL TURISME USA, EL TURISME EEUU, ESTÀ COBRINT ELS DESCENSOS DE TURISME EUROPEU A CATALUNYA

Que es una estadística? Segon el diccionari de l’IEC, pot entendre’s com “estadística”:
a)Ciència que té per objecte d’aplegar, classificar i comptar tots els fets del mateix ordre. Estadística descriptiva.
b)Conjunt dels fets així aplegats, classificats i comptats.
c)-En estad. matemàtica, valor o conjunt de valors que es calcula mitjançant les dades d’una mostra.

Dissortadament, el nivell de qualitat de les estadistiques econòmiques i demogràfiques espanyoles es molt,molt baixa, i encara que una mica millors, tampocs les estadistiques catalanes arriben a un nivell admisible de qualitat. Idescat està fent una feina molt positiva, atesos els recursos disponibles, en millorar les estadistiques catalanes i de l’Anuari Estadistic de Catalunya, però depen massa de les dades que facilita previament l’INE espanyol, un autènc desori vergonyant de la manera de subministrar o “fabricar ” estadistiques amb sabatilles i espardenyes. Patètic INE.

Però es el que tenim.I sobre això ja es poden extreure conclussions o tendències recents que marquen uns canvis importants per a la procedència turistica estrangera a Catalunya. Es ja prou conegut que atesa la pressió mediàtica i política dels ecspanyols, ja fa alguns anys que va disminuint el turisme interior de ciutadans o families espanyoles a Catalunya.
Normal, vista la pressió i els anys de campanya constant anticatalana de tots els mèdia espanyols i del govern de Madrid, amb les seves exageracions dels daerrs 10 anys..

Però i el turisme estranger que arriba a Catalunya els tres anys anteriors? Que passa? Quins fets sobresurten?

1)- La comparacio (Font ANuari Estadistic de Catalunya, Idescat), 2018 front 2016, es caracteritza per:
a)-Molt moderat increment del turisme estranger a Catalunya. 19,1 milions turistes estrangers el 20018,igual que el 2017, i prop d’un milió de turisme estranger respecte a l”any 2016 (18,1 milions). Un increment en 2 temporades anuals de nomes 983.000 turistes i del 5,1% en 2 anys

b)I perquè considero negativa l’evolució turistica estrangera a Catalunya? Doncs perquè els turistes tradicionals mes importants quantitativament per a Catalunya, (per ordre, França, Gran Bretanya,, Alemanya i Itàlia van disminuint clarament i en proporcions mes que notables.).
Disminucion del 7/8%-10% en 2 anys son molt mes que els ajustos “normals” d’anar mes a llocs on abans havien disminuit la seva anada de vacances (Istanbul i la costa turca, Croàcia i les seves platges, la recuperació d’Egipte, per questions d’inseguretat latent). Queda clar, que tot el turisme europeu disminueix o s’estanca i nomes manté un to positiu el de Gran Bretanya.

Considero “greus” els descensos d’alemanya, païisos escandinaus i França. Cal recordar i subratllar que els mètodes medievals de l’INE fan que la seva “depuracio” (nombre de francesos que entren per a consumir mig dia o 1/2 dies,tant a Catalunya sobretot, com a Euskadi i Nafarroa.Quin seria el nombre de “no turistes” francesos comptabilitzats com a tals per l’INE ecspanyol? Entre 1-1,5 milions per al conjunt espanyol estatal, la qual cosa significaria entre 650.000/700.000 “turistes francesos FAKE.

Pero les disminucions del 8-10-11% a Catalunya de determinades nacionalitats importants fan creure que no son descensos puntuals, sinò molt possiblement irrecuperables i amb relació directa a la qualitat dels serveis rebuts i el cost dels viatges i estades.

Es curios, i ben dolent, que les estadistiques d’ingressos hotelers superen sempre, any era any, cada 2 anys, cada 5 anys, l’evolucio numèrica del turisme estranger. Nomes pot tenir una explicacio. Avaricia dels hotelers, que no pensen en el mitja termini ni en fidelitzar clients, pèrdua clara de productivitat mitjana de l’hoteleria catalana, i massa pocs hotels estrangers a les zones turistiques catalanaes, tant de mar com de muntanya.O les dades hoteleres de l’INE son també molt poc fiables, com ho considero.

Desprès, cal subratllar que la ratio “despesa mitjana per turista” es un autètic escandol en la seva consideracio per part de l’INE. Sobretot,perque inclouen els viatges de tornada i una part dels d’arribada, la qual cosa -estant pagats els viatges al pais d’origen, i sobretot, amb targeta ade crèdit i agafen anada i tornada abans d’arribar per aci….AIxo dona una mitjana de despesa mitjana (segons l’INE, un FAKE 100%), per als ciutadans USA son prop de 50 vegades superiors a la mitjana INE (falses) del total espanyol i en relacio a d’altres països. En el cas dels Russos passa, mes o menys, entre la meitat i una tercera part de FAKE,perque també venen,necessàriaemntm, amb avio, pero amb menys de la meitat de la distància i del cost dels vols des d’USA. Per això no els he incorporat perque em sembla una estadistica inutil i perversa.(la responsabilitat, de l’INE espanyol, al 100%). Es evident que la despesa mitjana real a Catalunya del turisme USA es clarament superior a la mitjana global real,entre d’altres raons, perque pràcticament no van a càmpings els nordamericans.

En canvi, el complex turistic de Port AVentura, el 6è més impotant d’Europa, no pateix, ni molt menys, davallades com les globals de visitants turistics en aquests mateixos dos anys. Port AVentura creix entre un 17-19% anual, els darrers anys 2016-2018, i també el 2019, i enregistra increments nitids de visitants francesos, britànica i, evidentment de rusos i de nordamericans. Aquests increments (passen dels 5 milions/temporada) de visitants a Port Aventura van acompanyats d’inversions anuals noves de 90-100 milions d’euros, i l’augment de visitants no es correspon amb un increment de beneficis, que sacrifiquen per mantenir la fidelitat àmplia de visitants catalans i estrangers. El que no fan els hotelers mitjans o familiars.

Fan això la majoria d’hotels catalans? No, ni fan inversions de manteniment o de canvis interns, pugen els preus cada any (Port Aventura manté els mateixos preus des de fa 4 temporades….) i el seu unic objectiu, com el tio Gilito, son beneficis creixents any rera any, i impedir la vinguda d’hotels de cadenes estrangers.

Tornem al turisme estranger. França redueix en mes del 10% el nombre de turistes a Catalunya (4,10 milions de turistes francesos el 2018, front 4,49 milions el 2017 o 4,57 milions el 2016. UNA DISMINUCIO EN 2 TEMPORADES DE 473.000 visitants francesos i del 10,3%). Cal tenir en compte ( i això es atribuible totalment a l’INE espanyol) que les entrades i sortides per a estades de mig dia, 1 dia o dia i mig, es compten de manera repetida com a entrada de turistes francesos. Solemne barrabasada.(entre 1-1,5 milions d’iflacio “estadistica” dolenta espanyola)

I el descens alemany del 8,2% en 2 anys, contrasta molt fortament amb l’augment supersònic del ric turisme nordamericà. Per avions i,també molt importants, pels creuers. El turisme USA (tant lluny que està fisicament) ha crescut en 2 anys un 57%, realment extraordinari. I el turisme USA arriba a ser, ja el 2018, similar a l’alemany (!!!!!!!!!), , i nomes superat pel francès i el britànic. Els turistes USA han superat en nombre absoluts en mes d’un 15% al turisme italia, que s’ha mantingut estable, sense crèixer. I els descensos del turisme suiss (-24% o del Portugues (-10%) quan estsan molt m prop fisicament de Catalunya també hauria de preocupar als nostres hotelers i als consorcis publics o semipublics de promocio del turisme a Catalunya.

En el supersònic creixement del turime USA els dos darrers anys influeixen dos factors:

a)- s’ha trencat gairebe totalment les limitacions d’AENA i del govern espanyol, a fer vols directes des de Barcelona ma les principals ciutats USA, tant de la costa Est com de l’OEst, i ciutats importants com Atlanta. Cal recordar que el trencament de la prohibicio de tenir linies directes des de USA-Barcelona i des de Barcelona-grans ciutats USA s’ha produit, mes que curiós es realment vergonyant per a les autoritats governamentals castelllanes,que ho derivaven tot a i des de Madriz, fins que les grans companyies d’aviacioo nordamericanes es van posar serios i van “obligar” a AENA a liberalitzar el tràfic Barcelona-USA i USA-Barcelona, amb pressions directes i indirectes dels grans i potents mitjans de l’administracio i de les autoritats politiques USA. Han estat els nordamericans, sempre atents als eus clients, els qui han obert la llibertat de traiectes aeris entre Barcelona i les grans ciutats USA i a l’inreves.

Madrid/Barajas encara manté, per decisio política castellana , un monopoli gairebe total dels vols a i des de Mexic,Centre AMèrica i Sudamerica.
Nomes una pressio, amb fets, com la duta a terme per les copanyies USA, a fer per les grans linies aèrees barzilers, argentines, xilenes, mexicanes i colombianes poden fer desapareixer aquest “quasi monopoli forçat per raon´s d’estimació(per no dir putejar al màxim Catalunya,) per l’aeroport Adolfo Suarez-Barajas, oo com li diguin. Les companyies USA han fet la seva feina, i els espanyols a callar i tragar. Una aliança semblant de les linies de bandera dels països grans de Centre i Suadamerica ho aconeguirà en menys de 2 anys, si s’hi posen seriosament. O que contractin 1 ´o alts directius de companyies aerees USA, per un temps limitat, i que dirigeixen les tasques de pressio contra Aena i les governants espanyols.

b). el fluxe supercreixent d’arribada de creurs turistics als ports de Barcelona,sobretot, pero també a Tarragona i a Palamos.El fenòmen es extraordinari, i la feina feta per l’anterior equip de goern del Port de Barcelona, i seguida per l’equip actual recent, ha estat molt i molt positiva i important. Centenars de milers de visitants entrats via creuers (en la seva gran majoria nordamericans i minories canadenques i britàniques, basicament) que té creixements anuls realment escandalosos i ben positius.

El gran salt endevant del turisme USA ha estt el salvador i compensador d’un descens ben notablke dels turistes europeus dels grans païisos accidentals. Sene l’expansio del turisme USA, el turisme estranger a Catalunya no estaria nomes estancadissim, ans ja amb descnesos absoluts.

I les magnituds de resta d’AMerica i resta del Mon (on inclou sobretot el sector asiàtic, (japonès, xines, i coreà, amb creixements clars, moderats, pero creixements) i, aparentment, un “turisme que no es turisme”, visca l’INE a disoldre ben aviat)!! del turisme “africà”, que en un 85% correspoon a l’augment d’inmigracio entrada a Catalunya i que bona part, amb papers o sense papers, s’hi queda. Es a dir, i no hauriem de riure,perque es tràgic, els entrats a Catalunya des de Libia en pateres, els senyors i senyores funcionaris de l’INE els inclouen com a turistes de la resta del mon, no des d’ara, ans de sempre. Realment inutils totals aquests castellans!!!.

La veritable despesa dles estrangers per paîsos d’origen. Una cosa son les institucions governamentals espanyoles i les seves barrabasades, i una altra, ben real, existent, i que durant 10 anys, pel cap baix, va utilitzar i va fer basar la politica promotora del turisme estrangers, van ser les daes, mensuals, i acumulades, lògicament, dl consum pagat amb targetes de crèdit estrangeres a les 4 provincies catalanes. Això si es autèntic consum i autentica despesa dels ciutadas estrangers, per països d’origen.

Aquest tema el conec molt directament des de que es va iniciar i em consta que va ser d’una utilitt extraordinària. Perque a més, es coneix el consum dels estrangers de cada pais forà per cada sector d’activitat (hotels, restaurants, roba,joieria, art, visites culturals, etc, etc.). Vull confiar (es un acte de voluntarisme, perque el pas dels quinquennis i les dècades, aixi com les absorcions bancàries de caixes d’estalvi catalanes),pero no ho sé del cert, que encara ho tenen els directius del Consorci de Turisme de Barcelona,…però s’, pel que sigui, s’ha perdut, es ben fàcil recuperar-lo, en nomes dues reunions. Una CURTA AMB EL sERVEI D’eSTUDIS DE LA cAIXA I UNA segona reunió, curtíssima de fixacio de les dates mensuals de consum d’estrangers (reals, fetes amb targeets de crèdit i dèbit estrangeres) i intercanvi, i les referències del cedent i del que ho rep a nivell informàtic.

Aquestes dades del mon real (no cap estimacio, no cap xapussa, no cap cuineta, com passa a l’INE) son basiques , i encara mes davant els canvis importants que s’estan produint entre els visitants, per al Consorci del Turisme de Barcelona. I si, per casualitat, encara ho rebeu, si us plau, feu arribar a Idescat una estadistica real de consum de ciutadans estrangers a Catalunya, dada que dona 1000 voltes, de realitat i d’inter`s, a les dades FAKE de l’INE.

En resum, sort, sort, sort, del turisme nordamerica, que ha salvat les temporades 2016,2017,i 2018, i suposo que tambe clarament la 2019, amb 3 trimestres ja coneguts, del turisme estranger a Catalunya. Es evident, ara i fa 12-15-20 anys, que aquesta informacio real del consum d’estrangers, i per sectors i per mesos, permet millorar moltes coses i formar a comerciants sectorials, hoteles i estauradors.

Conclussio final: Turistes i families nordamericanes visitants i consumidors a Catalunya: moltissimes gràcies. Us estem molt i molt agraïts i reconeguts.I algu us ha de donar , colectivament, les gràcies, publicament. Us ho mereixeu.!!!

TURISME ESTRANGER 2016-2018 A CATALUNYA
Turistes estranjgers. 2016-2018-Per pais d’origen
2016 2017 2018 (p) VARIACIO 2018-2016-2 anys
Turistes estrangers 18.139,20 19.118,40 19.123,20 984,00 5,4%
Alemania 1.538,60 1.568,90 1.412,40 -126,20 -8,2%
Bélgica 435,2 446,6 402,1 -33,10 -7,6%
Francia 4.574,40 4.487,10 4.101,10 -473,30 -10,3%
Irlanda 353,9 300,3 312,2 -41,70 -11,8%
Italia 1.189,10 1.208,90 1.197,40 8,30 0,7%
Holanda 737,5 785,3 737,4 -0,10 0,0%
Paíoss nórdics 744,5 785,2 709 -35,50 -4,8%
Portugal 215,7 174 193,8 -21,90 -10,2%
Regne Unit 2.061,00 2.174,70 2.086,50 25,50 1,2%
Rusia 561,5 701,6 726,6 165,10 29,4%
Suiss 323,3 399,2 247,3 -76,00 -23,5%
Resta d’Europa 1.835,20 1.912,30 2.259,30 424,10 23,1%
Estados Unidos 864,1 1.114,20 1.358,00 493,90 57,2%
Resta d’América 836,8 1.054,90 1.084,60 247,80 29,6%
Resta del món 1.868,60 2.005,10 2.295,30 426,70 22,8%

SUMA 18.139,40 19.118,30 19.123,00 983,60 5,4%
Font; ANuari Estadistic de Catalunya 2018-Idescat.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *