LES ALTERNATIVES DE MARAGALL SI VOL, DE DEBÓ, SER UN SENYOR ​ALCALDE DE BARCELONA I MANAR , ARA, O ABANS DE L’ABRIL 2020

LES ALTERNATIVES DE MARAGALL SI VOL, DE DEBÓ, SER UN SENYOR ​ALCALDE DE BARCELONA I MANAR , ARA, O ABANS DE L’ABRIL 2020.​

5 JUNY

Bé, ha guayat la llista encapçadala per Ernest Maragall, el 2019. 10 regidors.
Nomes hi ha a les eleccions, un guanyador, que ha estat Ernest Maragall al davant de la llista d’ERC.

No hi ha cap empat de res, malgre l’ofensiva mediàtica, espanyolista, i dels comuners que viuen de la sopa boba de l’Ajuntament malmes per la Colau aquests 4 darrers anys.

Recordem el resultat de Barcelona el 2019: (entre parentesi, s’incloun els regidors obtinguts el 2015 i lloc)

Ernest Maragall (ERC) 10 regidors ( 5 regidors 2015, quarts)
Ada Colau (comunsPodem) segona, 10 regidors (11 regidors el 2015, primera)
Jaume Collboni (Psoe-Psc) 8 regidors, tercers (4 regidors el 2015,5ens)
Manuel Valls (CS’s??)(BCN-Canvi-Cs) 6 regidors, quart. (5 regidors del Cs el 2015, tercers.)
Joaquim Forn (A la pressó injusta)(Elsa Artadi) 5 regidors, 5èns. (10 regidors el 2015, segons)
Josep Bou- PP , 2 regidors, sisèns (3 regidors el 2015,sisens?
CUP – ZERO regidors 2019 (3 regidors el 2015, setens)

Total 41 regidors. ( Total 41 regidors,2015)

Aquests son el números reals unic de a elegir Alcalde.

No cal ni llegir aquestes intoxiicacions dels mèdia, sense proves, i que no serveixen per res. ( la Col es la que té més suport i imatge a BCN?

Mentida trilera, els resultats son els que són, i si recorem que va passsar el 2015-2019 va ser que la Col va ser alcaldesa, , amb un suport interessat, sense justificar, a la primera votacio amb el suportç en vots emesosç per regidors d-ERCç Psoe.Psc i 1 *dels 3 que tenia( de la CUPç per arribar als 21 de la majoria absolutaş

Allö del 2015 va ser una votacio quadripartita, que no es va seguir ni plasmar despres per cap coalicio de govern municipal, amb ningu.

ERC, com sempre, des dels tripartits, es va tornar a lluir de merda, posant novament en questió la seva voluntat sobiranista, independentista, que no ve confirmada pels fets mai.

Va aconseguir fer el mateix que va fer despres la conjuncio de multiples grups parlamentaris a Madrid quan van guanyar la mocio de censura a Rajoy, sense tenir despres cap suport estable dels qui la van recolçar.

La Col realmentç va governar amb els seus 11 regidors i prou.
No es van posar d’acord de manera lamentable, altres grups municipals per fotre.la al carrer de l’alcaldia.

Si, la Colau va ser la mes votada a les eleccions 2015 .I aixi, amb 11 regidors – 15, amb els del Psc-Psoe, durant un any i mig, nomes,- als quals va expulsar del cartapaci de govern quan va voler.,(igual que ho va fer Pasqual Maragall 6 mesos d’acabar la trista i dissortada legislatura del tripartit de pseudoesquerres amb l’ERC de Carod Rovira..) i no fent cas de les 8 reprovacions per majoria absoluta que ha tingut la Col durant el quadrienni, ha seguit fins el final.

En Xavier Trias, que havia quedat segon amb 10 regidors, es va comportar com el que es, un Senyor demòcrata i de manera inmediata va afirmar que ell i el seu partit no intentarien cap maniobra amb altres grups per a intentar obtenir l’Alcaldia, perque corresponia a la llista mes votada, la de la Col.

La diferència amb les pallassades i joc brut que s’està fent aquests dies a Barcelona, es tot el contrari del que va passar el 2015, i tot el contrari del que les regles morals i ètiques democràtiques, i el respecte als ciutadans votants han indicat en les eleccions municipals.

Bé, no entraré ara a fer teories sobre com sumen 21, diverses forces poltiques arrambades entre si, nomes pel poder personal.

PER QUÈ NO HEM SENTIT PARLAR ABSOLUTAMENT UNA PARAULA DEL QUE VOLEN FER, DEL PROGRAMA DE GOVERN, TANT DEL GUANYADOR ELECTORAL, ERNEST MARAGALL, COM DE LA COL, COM DEL COLLBONI, COM EL Monsieur Valls. DESPRECIEN A LA CIUTADANIA,BARCELONINA.

NOMES ES JUGUEN ELS SOUS, EL PODER PERSONAL, EL MONEY, I LA IMATGE PERSONAL.

AIXÒ NO ES POLITICA, NO ES POLITICA EN GENERAL NI ES POLITICA BARCELONINA.

SE’LS HI EN FOTEN LES ASPIRACIONS CIUTADES, LES PROMESES ELECTORALS CoNCRETES QUE VAN ESCAMPAR, SENSE LIMITAR-SE A PARAULES (D’ESQUERRES, PROGRESSISTES (quina trola!!) FRONT PATRIOTIC ESPANYOL), IMPEDIR COM SIGUI QUE BARCELONA TINGUI UN ALCALDE DEMOCRÀTIC INDEPENDENTISTA QUE HA GUANYAT LES ELECCIONS, POSAR-SE D’ACORD GENTUSSA TOTALMENT OPOSADA EN TOT, NOMES PER ESPANYOLISME POLITIC MAL ENTÉS, I, SOBRETOT, NO ESMENTEN CAP PROGRAMA D’ACORD PER A L’AJUNTAMENT DE BARCELONA,

Em sembla que es molt mes important el programa concret que abordarà qui governi l’ALcaldia de Barcelona 2019-2024, que la distribucio d’arees, nomes en càrrecs personals i sous, que es el que estan fent aquests dies.

Estic segur que l’errada d’en Ernest Maragall de no publicitar i difondre, ara, si, desprès de les eleccions que va guanyar,les mesures importants que vol i pensa abordar, si es ALcalde, els propers mesos i anys.

Ha badat, entrant nomes a discutir càrrecs personals i gens programa d’actuacio.

Per exemple, no sé que volen fer, desfer, o no fer res sobre:

1)- Restablir la SEGURETAT ciutadana ALS NOSTRES BARRIS I CARRERS.
2)- DONAR FUNCIONS,OBJECTIUS I VISIBILITAT A LA POLICIA MUNICIPAL DE BARCELONA
3)- Ampliar en 500 efectius el cos de la Guàrdia Urbana.
4)- Restablie la divisió operativa antidisturbiis en menys de 3 mesos
5)- Habitatge oficial protegit. NOMBRE DE PISOS QUE FARAN EN 4 ANYS, AMB DESGLOSSAMENT ANY PER ANY.
6)- GURDERIES: qUANTES EN FALTEN A bARCELONA? qUE PENSA FER L’aJUNTAMENT bcn?
7?- Guarderies noves a posar en servei: implantar les GUARDERIES CONCERTADES. L’Ajuntament posa , en locals i propietats pròpies, la base imprescindible de local, actualitzat i mobiliari. Contractes per 3 ó 5 anys amb cooperatives de mestres,o grups de mestres, que es fan carrec dels sous del personal docent, i cobra una mensualitat als pares dels nen/nenes que duen a la guarderia concertada. Nivell màxim de preus mensuals competència de l’Ajuntament. Manteniment del local inmobiliari i material docent a carrec dels grups/cooperatives de mestres. Previaemtn, autoritzacio necessària de l’Ajuntament sobre el personal contractat.Control municipal.
8)- AUditoria externa i interna anual dels comptes de l’Ajuntament i de les seves empreses filials. Informació àmplia a la ciutadania.
9)- Quan expira el contracte de Bicing? Pensen continuar amb una activitat que pot i ha de dur a terme la iniciativa privada.
Anunci de no renovacio de cap mes contracte de gestio de bicing, que ha generat sempre perdues notables a l’Ajuntament,
10- Pensen rebaixar el cost per hora de les zones blava i verda? En quina quantia? Quan? 2020? 20%.
11- BTV. QUantes pèrdues ha generat BTV a l’AJuntament de Barcelona? I els darrers 4 anys? ANunci oficial, el primer semstre 2020, del tancament de BTV el 2022, per la seva escassissima audiencia i cobriment per part d’altres emisores publiques de gran aduiencia i per les privades.
12.- Pensen intentar fer l’absurda connexio entre el Trambaix del Baix LLObregat i les linies de Poble Nou? A quin cost? O PENSEN FER PUBLIC I DEFINITIU QUE NO ES FARÀ AQUESTA CONNEXIO DE TRAMVIES, PEL DESORBITAT COST QUE SIGNIFICARIA, PEL VALOR DEL REFERENDUM NEGATIU (85%) A FER P ASSAR TRAMVIES CLASSIC PERL MIG DE LA DIAGONAL. TANCAR DEFIFNITIVAMENT AQUESTS ABSURD TEMA, NO VOLGUT PER LA CIUTADANIA.
13)- Quan acabaran les obres, i a quin cost, de la Plaça de les Glòries? Fer-h public el 1er.semestre 2020.
14)- Compromis public (1er semestre 2020) de no modificar les ordenances de terraces de consumicio, sense acord previ de les dues parts, amb els representants de les cafeteries/bars, etc.
15)- QUANTES PLACES DE PARQUINGS DE MOTO PENSEN POSAR DISPONIBLES ELS PROPERS 4 ANYS. COMPROMISOS ANUALS,FETS PUBLIC EL 1ER. SEMSTRE 2020.
16)- TOP MANTA’S- ACCIONS REPETIDES I EFECTIVES E LA POLICIA MUNICIPAL PER ACABAR AMB AQUESTA LACRA DE CIUTAT DEL È MON QUE PERJUDICA GREUMENT LA MOBILITAT, LES BOTIGUES I COMERÇOS I LA CIUTADANIA.
17)- qUANTS kILÒMETRES DELS CARRILS BICI TENEN UNA UTILITZACIO INFERIOR A 150 BICIS/DIA ENTRE 07/20 HORES?
18)- DESFER AQUESTS KILOMETRES DE NULA O BAIXISSIMA UTILITZACIO, I REVERIR-LOS RAPIDAMENT A LA SEVA ANTERIOR UTILIZAT.
19- PARALITZADA SINE DIE LA REALITZACIO DE MES CARRILS BICI. FER-HO PUBLIC EL 2020.
20.- REDUIR EN 3ANYS UN 33% DEL GEGANTI NOMBRE DE SEMÀFORS EXISTENTS. (40.000 EL 2019), ABSURD.
SUPRIMIR ELS MILERS DE SMAFORS QUE ESTAN A 30 METRES, O MENYS, DE DISTÀNCIA D’UN ALTRE SEMAFOR EN LA MATEIXA VIA.
21- AIXECAR EL BLOQUEI MORATÒRIA D’HOTELS, RETORNANT A LA SITUACIO ANTERIOR. LA MORATORIA DELS DARRRS 4 ANYS NOMES HA BENEFICIAT INVERIONS INTERIORS O ESTRANGERES EN HOTELS NOUS SITUATS A LA CONURBACIO BARCELONINA, QUAN ELS INVERSORS ELS VOLIEN SITUAR A MOLTS BARRIS DE BARCELONA.
22.- REDUCCIO DEL 10% DE LA PLANTILLA DE FUNCIONARIS DE L’AJUNTAMENT I D’EMPLEATS EN EMPRESES MUNICIPALS.EN 3 ANYS, VIA PREJUBILACIONS PACTADES AMB ELS SINDICATS.
23.- TMB- VAGUES CONTINUADES DE PERSONAL DEL METRO BARCELONI, I DELS AUTOBUSOS. INTOLERABLE. PACTAR, O INTENTAR-HO, UN ACORD MARC AMB ELS SINDICATS MAJORITARIS QUE REDUEIXEN , COM A MÀXIM, A 3/4 DIES L’ANY DE VAGUES PER QUALSEVOL MOTIU.
24.- INNUMERABLES -MASSA- CURSES POPULARS O NO POPULARS, MITJANES MARATONS, MARATON, ETC., QUE AFECTEN MOLTS BARRIS I MOLTES VIES DE MOBILITAT I LA TRANQUILITAT CIUTADAN. FER-LES, TOTES, DINS EL CIRCUIT URBA DE MONTJUIC. A PARTIR DEL 2020/2021- TOTES. COBRAR ALS ORGANITZADORS UNA TAXA SIGNIFICATIVA PER LA CESSIO DE VIES PUBLIQUES.
25.- BARCELONA CAPITAL DE CATALUNYA AMB UN PES IMPORTANT I PROACTIU EN EL PROCÈS SOBIRANISTA EN CURS, QUE RESPON A LA VOLUNTAT DE LA GRAN MAJORIA DE LA CIUTADANIA DE BARCELONA.
26.- Tenir superàvit anual en els comptes de l’Ajuntament, petit segurament, però superàvit. Si vol demostrar que seria un ALcalde amb rigor i seriòs, i evitaria els dèficits dels darrers anys de la Col.

ETC. ETC. ETC.

SI NO PACTEN AQUESTS TEMES, I ALTRES, ABANS DE LA CONSTITUCIO DEL CONSISTORI NOU, SEMBLA QUE HAN DE SER INVIABLES PACTES POLITICS DE GOVERNS MUNICIPALS DE COALICIO, ON NO TINGUIN CRITERIS D’ACTUACIO CONSENSUATS..

FER PUBLIC, EL CANDIDAT MES PROPER, PER HAVER GUANYAT LES ELECCIONS, ELS ACORDS O DESACORDS EN AQUESTES TEMES I D’ALTRES IMPORTANTS, ABANS DE LA SESSIO DEL 12 DE JUNY CONSTITUTIVA DEL NOU GOVERN MUNICIPAL.

SENSE ACCIONS PRÈVIES D’ACORD EN LES ACCIONS DE GOVERN CONCRETES AMB LES FORCES POLITIQUES NO GUANYADORES DE LES ELECCIONS, EL CANDIDAT MES BEN COL.LOCAT DESPRES DE LES ELECCIONS, HAURIA D’EVITAR FER ACORDS DE GOVERN NO CONSENSUATS.

ALTERNATIVES D’ERNEST MARAGALL

Realment, si es consolida un tripartit del 155+ la Colau (comuns, psociates,Cs’s -Valls) assolit 24 (o 21 si nomes 3 electes a la llista de Valls), l’alcaldia serà, per un curt termini, per a la Col. Trencant el principi municipal de permetre que el guanyador de les eleccions governi d’inici. Bé, tot i les fortissimes diferencies entre els tripartits apuntats, en ser una operacio de l’estat borbònic i dels paocialistes, duurarà poc, ben poc.

Tanmateix, crec que Ernest Maragall ha d’expressar-se com un alcalde desideratum amb un programa concret riguros i vàlid per a 4 anys, a diferència de la demagògica dels tripartits, que empren sempre les mateixes generalitats falses. L’Ernest Maragall sap, potser mes que ningú, com es va comportar el psc-psoe, a tutti pleni, contra el seu germà Pasqual Maragall, quan era President de Catalunya, també en tripartit dels no guanyadors de les eleccions catalanes del 2003, guanyades per Artur Mas (CDC). Marcar el territori, guanyar-se l’audiència, la comprensió i el suport d’encara mes barcelonins, l’ha de guanyar abans del 15 de juny, de manera pública definitiva. En pocs mesos la convivencia i la inutilitat dels Comuns, del Psoe i dels regidors del Valls estaran clarissims. I aleshores, algu trencarà, i algu marxarà, i es pot fer una mocio de censura i elegir Alcalde a Ernest Maragall.

Però si el candidat d’ERC segueix el cami obscur, no transparent, no public, de programa i d’accios a fer des de l’Ajuntament de BCN, haura perdut l’oportunitat de la seva via. I amb 76 anys, poques oportunitats posteriors tindrà de ser Alcalde de Barcelona.

Si Ernest Maragall juga fort, actua publicament de manera rigorosa i clara , té oportunitats en pocs mesos,pero si fan un govern bipartit entre ERC i els comuns de la Col, seguint amb el silenci, amb el secretisme, despreciant als ciutadans de BCN i als votants d’ERC, i es produeix el tripartit del 155, no tindrà cap mes oportunitat.

I, per descomptat, tot i que sembla que les possibilitats inmediates d’Ernrest Maragall van esmicolant-se cada dia que passa, sap ERC i Ernest Maragall que tindran sempre el suport de l’equip JoaquimForn/Elsa Artadi en qualsevol moment. Ernest Maragall ho pot tenir en compte o no, es el seu problema i la seva decisio, of course,pero negociar nomes la Col em dona la sensacio de gran “cagada” de l’Ernest. Recorda, Ernest, la gran cagada dels psocialistes de Catalunya el 1980 quan us vareu negar a formar un govern de coaliacio amb la CDC congergent guanyadora de les eleccions del 1980. ALlò, la negativa del ressentiment, de l’odi, del decensis, per la derrota front Jordi Pujol el 1980 va permetre que el gran líder nacionalista de CDC governes democràticament i gran exit fins el 2003, mentre els psocialistes restaven a una oposicio tronada, cridanera i sense contingut.

La unica alternativa que em sembla demencial es un govern bipartit entre ERC i els Comuns, que acabarà rapid, i, de ben segur, acabarà amb la llarguissima carrera politica d’Ernest Maragall.

Es la decisio, per descomptat, d’Ernest Maragall i d’ERC, pero amb moltes possibles grans i negatives consequencies.

Com deia en Vazquez Montalban, barceloni de pro, “el que avisa no es traidor”, Ernest.
En canvi, la Col ha estat i es una traidora a tota la gent que la van votar, per desconeixment i per i.lusio, el 2015.

Andreu Serra
5 juny 2019
Libre de virus. www.avast.com

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *