Memòria d’activitats 2019

Us presentem la memòria d’activitats de la cooperativa ArqueoVitis de l’any 2019, en els apartats de recerca, anàlisis i estudis i socialitació del coneixement.

Memòria anual 2019 en pdf