Fotografia de l’àrea sobirana del castell objecte on es van realitzar els treballs d’excavació i consolidació de 2016 i 2017 realitzats per l’equip dirigit per Mireia Sabaté i la Diputació de Barcelona. Font: pròpia.

Fotografia de l’àrea sobirana del castell objecte on es van realitzar els treballs d’excavació i consolidació de 2016 i 2017 realitzats per l’equip dirigit per Mireia Sabaté i la Diputació de Barcelona. Font: pròpia.

Deixa un comentari...